top of page

Kurs survivalu POZIOM "B" 

Czego nauczysz się na kursie survivalu, czyli co obejmuje program?

Ponad 8 kompletnych modułów szkoleniowych będących rozwinięciem oraz uzupełnieniem wiedzy z poziomu "A". Zadania wyznaczane przez instruktorów będą miały zwiększony stopień trudności oraz wykonywane będą w zaaranżowanej sytuacji faktycznego zagrożenia. Dodatkowym aspektem poruszonym podczas trwania szkolenia będzie realna obrona przed psem tropiącym oraz zaznajomienie szkolonych z metodami wykorzystania psów służbowych.

Kurs survivalu organizujemy w okolicach takich miejscowości jak  Poznań, Wrocław lub innych miastach. Czekamy na zgłoszenia!

I. OGIEŃ

- Rodzaje ognisk

- Rodzaje rozpałek

- Przygotowanie do rozpalenia ognia 

- Utrzymanie ognia

- Kamuflowanie ogniska

- Firetest

-...

II. NAWIGACJA

- Znaki topograficzne 

- Czytanie map, pomiar odległości na mapie

- Uwzględnienie deklinacji magnetycznej 

- Ustalenie swojego położenia za pomocą metod improwizowanych

- Wyznaczanie azymutu oraz marsz na orientację

- Praca na odbiornikach GPS

- Metody pomiaru przebytego dystansu w terenie

- Metody pomiaru odległości do celu

-...

III. SCHRONIENIA

- Rodzaje schronień

- Zastosowanie schronień

- Budowa schronień planowych oraz doraźnych

- Hipotermia

-...

IV. WODA

- Pozyskiwanie wody

- Uzdatnianie wody

- Rodzaje zanieczyszczeń oraz ich neutralizacja

- Odwodnienie i jego negatywne aspekty

-...

V. ŻYWNOŚĆ

- Pozyskiwanie pożywienia

- Racjonowanie pożywienia

- Broń oraz narzędzia improwizowane

- Wpływ braku pożywienia na funkcjonowanie organizmu

- Zatrucie organizmu 

- Obrabianie oraz przygotowywanie zwierząt do spożycia

-...

VI. MEDYCYNA W SURVIVALU

- Najczęstsze urazy oraz sposób ich zaopatrywania

- Pozoracja urazów oraz ich zabezpieczenie

- Medycyna improwizowana

-...

VII. MASKOWANIE

- Sposoby unikania pościgu

- Metody maskowania indywidualnego oraz sprzętu

VIII. Szkolenie obejmuje elementy psychologii przetrwania, odnoszące się do indywidualnego postrzegania sytuacji zagrożenia oraz reakcji organizmu na stres. 

 

Każdy z modułów kończy się indywidualną oceną od której uzależniony jest wynik zakończenia całego kursu. Pozytywne zaliczenie 70% modułów skutkuje otrzymaniem certyfikatu ukończenia kursu. Pozostałe osoby otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Co otrzymujesz? 

- Pełne wyposażenie potrzebne do odbycia szkolenia

- Wyżywienie na cały okres trwania kursu

- Ubezpieczenie

- Pakiet startowy dla każdego uczestnika

- Certyfikat ukończenia/uczestnictwa w kursie 

- Uścisk dłoni Pani prezes

-...

Czego możesz się spodziewać?

Do każdego ze szkoleń podchodzimy indywidualnie oraz jego przebieg uzależniony jest od poziomu każdej z grup więc spodziewaj się niespodziewanego. 

bottom of page